Basisschool CBS De Pream, een school waar elk kind welkom is!   

CBS De Pream is een christelijke basisschool in De Knipe, een dorp in de buurt van Heerenveen. De school is aangesloten bij 'De Tjongerwerven CPO'. De Pream is in oktober 1913 opgericht als De School met den Bijbel. SInds oktober 2004 is de school gevestigd in een nieuw Multifunctioneel Gebouw met de naam "De Barte". In dit gebouw zitten meerdere participanten, zoals kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang.

CBS De Pream is een bijzondere school, waar elk kind belangrijk is en zichzelf mag zijn. Christelijke scholen, zoals CBS 'De Pream' vallen onder het bijzonder onderwijs. Dat wil niet zeggen dat alleen kinderen met een christelijke achtergrond welkom zijn. Integendeel, op onze school is elk kind welkom. De christelijke geloofstraditie is wel de leidraad voor de school. 

CBS De Pream is een kleine school, waar de persoonlijke ontwikkeling van het kind voorop staat. Elk kind heeft zijn/haar eigen talent. D.m.v.'tjong®talent kunnen al onze leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen is er de speciale toptalentklas.

 

                                                                 CBS De Pream
                                                      Jouw talent, onze uitdaging!

Videocllip groep 8 - onderdeel van de eindfilm van groep 8 was de videoclip. Geniet nog even mee!

Eindclip groep 8 Cbs De Pream De Knipe from Jolanda Visser on Vimeo.

Jubileum juf Irma

Woensdag 13 juli a.s. vieren wij dat juf Irma 25 jaar werkzaam is in het basisonderwijs.

U bent allen van harte welkom om juf Irma te feliciteren, van 14.45 tot 16.15 uur!

Excellente Scholen 2016

Met trots mogen wij mededelen nog steeds in de race te zijn voor het predicaat 'Excellente Scholen 2016'. Dinsdag 31 mei jl. zijn directeur Irma Korpershoek en schoolleider Jan Schaper op bezoek geweest bij de vakjury.

lees verder...