Nieuwe methoden van lesgeven

De ambitie van elke leraar is het om het beste uit zijn of haar leerlingen te halen. Dit is veel werk en kost ook veel energie en tijd. Het is haast onmogelijk om op alle gebieden te werk te gaan. Daarom is het tijd voor een nieuwe aanpak. Een aanpak waar je meer tijd hebt voor de zaken die je leerlingen echt verder kan brengen in hun onderwijs. Er zijn enkele manieren om effectiever te werk te gaan. Zo is er het idee van “flipping the classroom” en “teacher leadership”. Hieronder kun je over deze methoden van les geven meer lezen.

Flipping the classroom

Flipping the classrom betekent letterlijk het omdraaien van het lokaal. Het idee hierbij is dat er meer thuis gedaan wordt. Je draait de tijdbesteding op school en thuis dus om. Leerlingen kijken dan thuis online aangeboden video’s. Het is hier mogelijk dat de leerlingen vervolgens nog opdrachten moeten uitvoeren. In de klas moet de leraar dan niet meer te veel instructies geven, maar kan meteen gewerkt worden aan opdrachten. De leraren hebben met deze methode meer tijd om met de leerlingen de informatie die ze hebben geleerd toe te passen. Bij het uitvoeren hebben leerlingen de meeste hulp nodig en willen ze vaak nog veel vragen stellen. Op deze manier leren de leerlingen ook zelfstandig leren, omdat ze altijd toegang hebben tot de leerstof.

Teacher leadership

Bij teacher leadership gaat het erom om de kracht van velen te combineren. Leraar zijn kan veel werk zijn. De krachten te bundelen is dus veel gemakkelijker dan helemaal in je eentje te proberen het onderwijs te verbeteren. Bij deze methode deel je de verantwoordelijkheid. Je vormt een team en verdeelt het werk. Zo wordt iedereen betrokken bij dit proces en kan iedereen zijn expertise en ervaring inzetten. Een team coach is bij deze methode belangrijk. Deze persoon is verantwoordelijk voor de samenwerking van het team en zorgt ervoor efficiënt en effectief gewerkt wordt om het onderwijs te verbeteren. Iedereen heeft zijn taak, zo wordt er geen tijd verspild aan onnodige overleggingen.

Bron: www.stichting-leerkracht.nl